Podatki o registraciji

BONITA N-11
Dom projekt Šuvak, nepremičnine

Okrožno sodišče v Kranju, št. reg. vpisa:1/3078/00
Osnovni kapital: 16.464,00 EUR
ID št. za DDV: SI 36385301
Direktor: Nina Luks Šuvak